Teksti suurus:

Rapla Vallavalitsuse 11. veebruari 2019 määruse nr 6 „Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord“ muutmine

Väljaandja:Rapla Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:27.01.2023
Avaldamismärge:RT IV, 24.01.2023, 2

Rapla Vallavalitsuse 11. veebruari 2019 määruse nr 6 „Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord“ muutmine

Vastu võetud 16.01.2023 nr 2

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 3 ning põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 10 lõike 1 alusel.

§ 1.   Määruse muutmine

  Rapla Vallavalitsuse 11. veebruari 2019 määruse nr 6 „Elukohajärgse munitsipaalkooli määramise tingimused ja kord“ §-s 2 asendatakse sõnad „Kaiu Põhikool“ sõnadega „Kaiu Kool“.

Ülle Eesik-Pärn
vallasekretär

Gert Villard
vallavanem

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json