Linna ja valla valitsemineValimised

Teksti suurus:

Valimisjaoskondade moodustamine

Väljaandja:Räpina Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:27.01.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 24.01.2023, 5

Valimisjaoskondade moodustamine

Vastu võetud 11.01.2023 nr 1

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse § 22 lõike 2, rahvahääletuse seaduse § 17 lõike 2, Riigikogu valimise seaduse § 19 lõike 2 ja Euroopa Parlamendi valimise seaduse § 13 lõike 2 alusel.

§ 1.   Valimisjaoskondade arv

  Räpina vallas moodustatakse 3 valimisjaoskonda.

§ 2.   Valimisjaoskondade numeratsioon ja hääletamisruumide asukohad

  (1) Valimisjaoskond nr 1 hääletusruum asub kõigil eelhääletamise päevadel ja valimispäeval Räpina raamatukogus (Kooli tn 5, Räpina linn, Räpina vald, Põlva maakond).

  (2) Valimisjaoskond nr 2 hääletusruum asub teisel ja esimesel päeval enne valimispäeva ja valimispäeval Veriora teenuskeskuses (Räpina mnt 2, Veriora alevik, Räpina vald, Põlva maakond).

  (3) Valimisjaoskond nr 3 hääletusruum asub teisel ja esimesel päeval enne valimispäeva ja valimispäeval Mehikoorma külakeskuses (Kesk tn 20, Mehikoorma alevik, Räpina vald, Põlva maakond).

§ 3.   Hääletamise liigid jaoskondades

  (1) Kohaliku omavalitsuse volikogu valimistel ja Riigikogu valimistel korraldab väljaspool elukohajärgset valimisringkonda eelhääletamist valimisjaoskond nr 1. Valimisjaoskond nr 1 korraldab hääletamist vajadusel ka asukohas, haiglas ja ööpäevases hoolekandeasutuses.

  (2) Euroopa Parlamendi valimistel ja rahvahääletusel korraldab valimisjaoskond nr 1 hääletamist haiglas ja ööpäevases hoolekandeasutuses.

  (3) Kodus hääletamist korraldavad kõik valimisjaoskonnad.

§ 4.   Määruse kehtetuks tunnistamine ja jõustumine

  (1) Räpina Vallavalitsus 25.08.2021 määrus nr 6 „Valimisjaoskondade moodustamine“ tunnistatakse kehtetuks.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Enel Liin
vallavanem

Piret Paulson
vallasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json