Teksti suurus:

Määruse kehtetuks tunnistamine

Väljaandja:Mustvee Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:27.01.2023
Avaldamismärge:RT IV, 24.01.2023, 7

Määruse kehtetuks tunnistamine

Vastu võetud 17.01.2023 nr 2

Määrus kehtestatakse haldusmenetluse seaduse § 68 lõike 1 alusel.

§ 1.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Tunnistada kehtetuks Mustvee Vallavalitsuse 14.02.2018 määrus nr 4 „Mustvee Muusika- ja Kunstikooli õppe- ja kohatasu suuruse kinnitamine ning tasumise kord“.

§ 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Indrek Kullam
Vallavanem

Daisy Utsar
Vallasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json