Teksti suurus:

Antsla Vallavalitsuse 14.02.2018 määruse nr 6 „Antsla valla ajalehes reklaami ja kuulutuste hindade kehtestamine” muutmine

Väljaandja:Antsla Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:27.01.2023
Avaldamismärge:RT IV, 24.01.2023, 8

Antsla Vallavalitsuse 14.02.2018 määruse nr 6 „Antsla valla ajalehes reklaami ja kuulutuste hindade kehtestamine” muutmine

Vastu võetud 18.01.2023 nr 3

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 3 alusel

§ 1.   Määruse muutmine

  Antsla Vallavolikogu 14.02.2018 määruses nr 6 „Antsla valla ajalehes reklaami ja kuulutuste hindade kehtestamine” tehakse järgmine muudatus:
  1) paragrahvi 3 täiendatakse lõikega 3 järgmiselt:
„(3) Riigikogu ja Euroopa Parlamendi valimiste reklaami ei avaldata.”.

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Avo Kirsbaum
vallavanem

Kersti Käis
vallasekretär

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json