Teksti suurus:

Viimsi Vallavolikogu 13.05.2008 määruse nr 10 „Munitsipaallasteasutuse Viimsi Lasteaiad ja Püünsi Kooli lasteaia lapsevanema poolt tasutava lasteaiatasu määrad ja tasumise kord“ muutmine

Väljaandja:Viimsi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:27.01.2023
Avaldamismärge:RT IV, 24.01.2023, 13

Viimsi Vallavolikogu 13.05.2008 määruse nr 10 „Munitsipaallasteasutuse Viimsi Lasteaiad ja Püünsi Kooli lasteaia lapsevanema poolt tasutava lasteaiatasu määrad ja tasumise kord“ muutmine

Vastu võetud 17.01.2023 nr 3

Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lõike 4 alusel.

§ 1.   Viimsi Vallavolikogu 13.05.2008 määruse nr 10 "Munitsipaallasteasutuse Viimsi Lasteaiad ja Püünsi Kooli lasteaia lapsevanema poolt tasutava lasteaiatasu määrad ja tasumise kord" muutmine

  Viimsi Vallavolikogu 13.05.2008 määruse nr 10 „Munitsipaallasteasutuse Viimsi Lasteaiad ja Püünsi Kooli lasteaia lapsevanema poolt tasutava lasteaiatasu määrad ja tasumise kord“ paragrahvi 4 lõiget 6 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(6) Vabastada munitsipaallasteasutustes, Viimsi valla hankelepinguga, valla toetuslepinguga eralasteaedades, valla vabatahtliku toetusega eralasteaedades või lapsehoidudes käivate Ukrainast sõja eest põgenenud ja Eestis ajutise kaitse saanud laste vanemad toiduraha ja lapsevanema tasutava lasteaiatasu maksmisest perioodil 01. jaanuar 2023 kuni 31. august 2023, tingimusel, et lapse andmed on kantud UA märkega Eesti Hariduse Infosüsteemi või andmed on edastatud vallavalitsuse poolt otse Haridus – ja Teadusministeeriumile.“.

§ 2.   Määruse jõustumine

  (1) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist Riigi Teatajas.

  (2) Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt 2023. aasta 1. jaanuarist.

Lauri Hussar
Vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json