Keskkond ja heakordKeskkonnakaitse

Linna ja valla valitsemineDelegeerimine

Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Teksti suurus:

Keskkonnaseadustiku üldosa seadusest tulenevate ülesannete delegeerimine

Teavituste nimekirja lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Keskkonnaseadustiku üldosa seadusest tulenevate ülesannete delegeerimine - sisukord
  Väljaandja:Viimsi Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:27.01.2023
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
  Avaldamismärge:RT IV, 24.01.2023, 14

  Keskkonnaseadustiku üldosa seadusest tulenevate ülesannete delegeerimine

  Vastu võetud 17.01.2023 nr 4

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2 ja keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 43 lõike 2 ja 3 alusel.

  § 1.   Delegeerida keskkonnaseadustiku üldosa seaduse § 43 lõigetes 2 ja 3 nimetatud kohaliku omavalitsuse üksusele antud ülesanded Viimsi Vallavalitsusele, välja arvatud § 41 lõike 1 punktis 4 nimetatud maavara kaevandamisega seotud keskkonnalubade menetlemine.

  § 2.   Viimsi Vallavalitsusel on õigus määrata haldusmenetluse seaduse § 8 lg 2 alusel struktuuriüksus, ametnik või ametnikud, kelle ülesandeks on käesoleva paragrahvi lõikes 1 nimetatud ülesannete täitmine.

  § 3.   Tunnistada kehtetuks Viimsi Vallavolikogu 19.05.2020 määrus nr 20 „Keskkonnaseadustiku üldosa seadusest tulenevate ülesannete delegeerimine“.

  § 4.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avalikustamist Riigi Teatajas.

  Lauri Hussar
  Vallavolikogu esimees

  https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json