Rahandus ja eelarveMaksud

Teksti suurus:

Maamaksumäärade kehtestamine

Väljaandja:Saarde Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:27.01.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:22.06.2023
Avaldamismärge:RT IV, 24.01.2023, 31

Maamaksumäärade kehtestamine

Vastu võetud 19.01.2023 nr 28

Määrus kehtestatakse maamaksuseaduse § 5 lõigete 1 ja 2 ja § 11 lõike 4 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse maamaksumäärad Saarde valla haldusterritooriumil.

§ 2.   Maamaksumäärade kehtestamine

  (1) Kehtestada põllumajandussaaduste tootmiseks kasutusel oleva haritava maa ja loodusliku rohumaa maamaksumääraks 2,0 % maa maksustamishinnast aastas.

  (2) Kehtestada maamaksumääraks 2,5 % maa maksustamishinnast aastas, v.a. käesoleva määruse § 2 punktis 1 sätestatud juhul.

§ 3.   Rakendussätted

  (1) Määrust rakendatakse 1. jaanuarist 2023.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Eiko Tammist
volikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json