HaridusLasteasutus

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Kehra linnalasteaed Lastetare arengukava 2015-2019 kinnitamine

Kehra linnalasteaed Lastetare arengukava 2015-2019 kinnitamine - sisukord
Väljaandja:Anija Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2019
Avaldamismärge:RT IV, 24.03.2015, 17

Kehra linnalasteaed Lastetare arengukava 2015-2019 kinnitamine

Vastu võetud 19.03.2015 nr 44

Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 91 lg 1 ja 3 ning kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 37 alusel.

§ 1.  Kehra linnalasteaed Lastetare arengukava kinnitamine

  Kinnitada Kehra linnalasteaed Lastetare arengukava aastateks 2015-2019 (lisatud).

§ 2.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamisest.

Jaanus Kalev
Vallavolikogu esimees

Lisa  Kehra linnalasteaed Lastetare arengukava 2015 – 2019