SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Sünnitoetuse suuruse kehtestamine

Väljaandja:Sangaste Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 24.03.2016, 15

Sünnitoetuse suuruse kehtestamine

Vastu võetud 17.03.2016 nr 3

Määrus kehtestatakse “Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” § 22 lõike 1 punkti 5, “Sotsiaalhoolekande seaduse” § 14 lõike 2 ja volikogu 26. märtsi 2009. a määruse nr 4 “Täiendavate sotsiaaltoetuste maksmise kord” § 5 lõike 4 alusel.

§ 1.  Sünnitoetuse suuruse kehtestamine

  Kehtestada sünnitoetuse suuruseks 400 eurot, sellest esimene osa 200 eurot ja teine osa 200 eurot.

§ 2.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  Sangaste Vallavolikogu 3. veebruari 2012. a määrus nr 3 “Sünnitoetuse suuruse kehtestamine” tunnistatakse kehtetuks.

§ 3.  Määruse jõustumine

  Määrus jõustub 1. aprillil 2016. a.

Rando Undrus
Volikogu esimees