Teksti suurus:

Kuusalu Vallavalitsuse 13.01.2011 määruse nr 2 „Kuusalu Keskkooli põhimääruse kehtestamine“ muutmine

Väljaandja:Kuusalu Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:27.03.2016
Avaldamismärge:RT IV, 24.03.2016, 36

Kuusalu Vallavalitsuse 13.01.2011 määruse nr 2 „Kuusalu Keskkooli põhimääruse kehtestamine“ muutmine

Vastu võetud 17.03.2016 nr 5

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 51, § 66 lõike 1 punkti 5 ja Kuusalu Vallavolikogu 22.12. 2010 määruse nr 30 „Kuusalu valla haridusasutuste põhimääruste kehtestamise kord“ ning Vello Satsi ettepaneku (08.03.2016 nr 11-1/835) alusel.

§ 1.   Kuusalu Vallavalitsuse 13.01.2011 määrust nr 2 muudetakse alljärgnevalt:

  (1) Paragrahvi 6, lõikes 2 lisada sõna „klassid“.

  (2) Paragrahvi 6, lõikes 3 lisada sõna „tugikeskus“ ja muuta sõna „spordihoone“ sõnaks „spordikeskus“.

§ 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Urmas Kirtsi
Vallavanem

Maire Link
Vallasekretär

/otsingu_soovitused.json