SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Koduteenuste paketid, hinnad ja tasumise kord

Väljaandja:Pühalepa Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:27.03.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2018
Avaldamismärge:RT IV, 24.03.2016, 42

Koduteenuste paketid, hinnad ja tasumise kord

Vastu võetud 17.01.2014 nr 1
RT IV, 21.01.2014, 41
jõustumine 01.02.2014

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
15.03.2016RT IV, 24.03.2016, 1927.03.2016

Määrus kehtestatakse sotsiaalhoolekande seaduse § 16 ja § 17 ning Pühalepa Vallavolikogu 17.12.2013 määruse nr 3 „Koduteenuste loetelu ning nende osutamise tingimused ja kord“ § 3 lg 4 alusel.
[RT IV, 24.03.2016, 19 - jõust. 27.03.2016]

§ 1.   Koduteenuste paketid

  (1) Koduteenuse pakett nr 1:
  1) vestlus, teabe edastamine ja abistamine ametiasutustes asjaajamisel;
  2) toiduainete, ravimite ja majapidamistarvete ning muu vajaliku ostmine ja koju toomine;
  3) küttematerjali tuppa toomine, abistamine kütmisel, prügi, tuha välja viimine, vee tuppa toomine;
  4) terviseabi korraldamine, abistamine pere- või eriarstide külastamisel, põetamine lühiajalise haiguse korral;
  5) riiete ja jalanõude hoolduse korraldamine, pesu pesemise korraldamine.

  (2) Koduteenuse pakett nr 2:
  1) vestlus, teabe edastamine ja abistamine ametiasutustes asjaajamisel;
  2) toiduainete, ravimite ja majapidamistarvete ning muu vajaliku ostmine ja koju toomine;
  3) küttematerjali tuppa toomine, abistamine kütmisel, prügi, tuha välja viimine, vee tuppa toomine;
  4) terviseabi korraldamine, abistamine pere- või eriarstide külastamisel, põetamine lühiajalise haiguse korral;
  5) riiete ja jalanõude hoolduse korraldamine, pesu pesemise korraldamine;
  6) abistamine toidu valmistamisel või valmistoidu koju toomine;
  7) eluruumi koristamine ja korrastamine;
  8) abistamine pesemisel ja korrastamisel või pesemisvõimaluste korraldamine;
  9) transporditeenuse osutamine või korraldamine ravi- või mõne muu asutuse külastamisel.

§ 2.   Koduteenuste pakettide hinnad ja osutamise mahud

  (1) Koduteenuste pakett nr 1:
  1) üks kord nädalas maksumusega 10 eurot kuus;
  2) kaks korda nädalas maksumusega 15 eurot kuus.

  (2) Koduteenuste pakett nr 2:
  1) kaks korda nädalas maksumusega 25 eurot kuus.

  (3) Koduteenuse osutamisel perekonnas, kus abi vajavad kaks isikut, arvestatakse teenuse hinnaks 1,5 kordne koduteenuse paketi maksumus.

§ 3.   Koduteenuse eest tasumine

  Koduteenuse eest tasumise arvestuse aluseks on kalendrikuu. Isik, tema seaduslik esindaja või lähedane tasub teenuse eest iga kalendrikuu 25. kuupäevaks sularahas vallavalitsuse kassasse või ülekandega Pühalepa Vallavalitsuse arvelduskontole.

§ 4.   Määruse rakendamine

  Määrus jõustub 1.veebruaril 2014.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json