Teksti suurus:

Eluruumide alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel

Väljaandja:Jõelähtme Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.03.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 23.02.2018, 39

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Eluruumide alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel

Vastu võetud 17.03.2016 nr 76
RT IV, 24.03.2016, 49
jõustumine 01.04.2016

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
15.02.2018RT IV, 23.02.2018, 1701.03.2018

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 5, sotsiaalseadustiku üldosa seaduse § 15 p 2 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 133 lõike 6 alusel.

§ 1.  Toimetulekutoetuste määramisel aluseks võetavad kulud

  Toimetulekutoetuse määramisel võetakse aluseks eluruumi tegelikud kulud, kuid mitte üle vallavolikogu poolt käesolevas määruses kehtestatud piirmäärade, arvestades Vabariigi Valitsuse 26.01.1999.a. määrusega nr 38 „Eluruumidele esitatavate nõuete kinnitamine“ kehtestatud eluruumi sotsiaalselt põhjendatud normpinda ning jooksval kuul tasumisele kuuluvaid eluruumi alalisi kulusid.

§ 2.  Toimetuleku arvestamisel arvesse võetavad jooksval kuul tasumisele kuuluvad eluruumi alaliste kulude piirmäärad

 (1) Toimetulekutoetuse arvestamisel aluseks olevatele eluruumi alalistele kuludele kehtestatakse alljärgnevad piirmäärad:
 1) tegelik korteriüür või omandiõiguse alusel kasutatava eluruumi majandamiskulud kuni 5,00 eurot eluruumi ruutmeetri kohta kuus;
 2) kütteks tarbitud soojusenergia või kütuse maksumus – kuni 5,00 eurot eluruumi ruutmeetri kohta kuus;
[RT IV, 23.02.2018, 17 - jõust. 01.03.2018]
 3) kütteks tarbitud elektrienergia maksumus kuni 5,00 eurot eluruumi ruutmeetri kohta kuus;
[RT IV, 23.02.2018, 17 - jõust. 01.03.2018]
 4) soojaveevarustuseks tarbitud soojusenergia või kütuse maksumus – kuni 20,00 eurot ühe isiku kohta kuus;
 5) veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuste maksumus – kuni 30,00 eurot ühe isiku kohta kuus;
[RT IV, 23.02.2018, 17 - jõust. 01.03.2018]
 6) elektrienergia tarbimisega seotud kulu – kuni 40,00 eurot üksi elava isiku või perekonna esimese liikme kohta kuus, perekonna iga järgneva liikme kohta kuni 20,00 eurot kuus;
[RT IV, 23.02.2018, 17 - jõust. 01.03.2018]
 7) majapidamisgaasi maksumus – kuni 12,00 eurot üksi elava isiku või perekonna esimese liikme kohta kuus, perekonna iga järgneva liikme kohta kuni 8,00 eurot kuus. Balloonigaasi kasutamisel kompenseeritakse kulu vastavalt kehtestatud piirmäärale vajadusel ka kuludokumendi esitamisele järgnevatel kuudel kuludokumendil näidatud summa kompenseerimiseni või kuni uue kuludokumendi esitamiseni;
 8) maamaksukulud, mille arvestamise aluseks on kolmekordne elamualune pind;
 9) hoonekindlustuse kulud – kuni 0,25 eurot ruutmeetri kohta kuus;
 10) olmejäätmete veotasu;
 11) korterelamu haldamise kulu, sealhulgas remondiga seotud kulu – kuni 3,00 eurot eluruumi ruutmeetri kohta kuus;
[RT IV, 23.02.2018, 17 - jõust. 01.03.2018]
 12) korterelamu renoveerimiseks võetud laenu tagasimakse – 3,00 eurot eluruumi ruutmeetri kohta.
[RT IV, 23.02.2018, 17 - jõust. 01.03.2018]

 (2) Juhul kui kuludokumendil kajastub taotlusele järgneva perioodi küttekulu, kompenseeritakse see kuludokumendi esitamisele järgnevatel kuudel vastavalt kehtestatud piirmäärale kuludokumendil näidatud summa kompenseerimiseni või kuni uue kuludokumendi esitamiseni.

 (3) Eluruumi alaliste kulude hüvitamine toimub teenuse osutaja või kauba müüja poolt esitatud arvete alusel.

§ 3.  Rakendussätted

 (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud].

 (2) Kehtestada toimetulekutoetuse taotluse vorm (lisa 1) ja taotleja varade loetelu vorm (lisa 2).

 (3) Määrus jõustub 01. aprillil 2016.

Lisa 1 Toimetulekutoetuse taotluse vorm

Lisa 2 Taotleja varade loetelu vorm