ElamumajandusEluruumid

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Eluruumi alaliste kulude piirmäärad toimetulekutoetuse määramiseks

Väljaandja:Sangaste Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.04.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 24.03.2016, 61

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Eluruumi alaliste kulude piirmäärad toimetulekutoetuse määramiseks

Vastu võetud 16.07.2015 nr 4
RT IV, 04.08.2015, 12
jõustumine 07.08.2015

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
17.03.2016RT IV, 24.03.2016, 1601.04.2016

Määrus kehtestatakse “Sotsiaalhoolekande seaduse” § 133 lõike 6 alusel.
[RT IV, 24.03.2016, 16 - jõust. 01.04.2016]

§ 1.  Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse eluruumi alaliste kulude piirmäärad toimetulekutoetuse määramiseks.

§ 2.  Eluruumi alaliste kulude piirmäärad

  Eluruumi alaliste kulude piirmäärad toimetulekutoetuse määramisel on:
 1) üür – kuni 1 euro m2 kohta kuus;
 2) korterelamu haldamise kulu, sealhulgas remondiga seotud kulu – kuni 1 euro m2 kohta kuus;
 3) korterelamu renoveerimiseks võetud laenu tagasimakse – kuni 1 euro m2 kohta kuus;
 4) veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuste maksumus – kuni 4 m3 ühe pereliikme kohta kuus;
 5) kütteks ja soojaveevarustuseks tarbitud soojusenergia maksumus kaugküttega eluruumides – kütteks tarbitud soojusenergia tegelik maksumus;
 6) kütteks ja soojaveevarustuseks tarbitud soojusenergia või kütuse maksumus kaugkütteta eluruumides – kütteperioodil (1. oktoobrist kuni 30. aprillini) kuni 1 euro m2 kohta kuus;
 7) elektrienergia tarbimisega seotud kulu – kuni 200 kWh kuus esimese pereliikme kohta ning kuni 100 kWh kuus iga järgneva pereliikme kohta, kuid mitte rohkem kui 500 kWh kuus perekonna kohta;
 8) majapidamisgaasi maksumus – kuni 10 kg kuus esimese pereliikme kohta ning kuni 4 kg kuus iga järgneva pereliikme kohta;
 9) maamaksukulu, mille arvestamise aluseks on kolmekordne elamualune pind – kuni 6 eurot aastas;
 10) hoonekindlustuse kulu – kuni 40 eurot aastas, kuid mitte rohkem kui 50% kindlustusmaksest;
 11) olmejäätmete veotasu – tegelik olmejäätmeveo kulu.

§ 3.  Määruse kehtetuks tunnistamine

  [Käesolevast tekstist välja jäetud].

§ 4.  Määruse rakendamine

  Määrust rakendatakse alates 1. juulist 2015. a.