ElamumajandusEluruumid

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Eluruumi alaliste kulude piirmäärad toimetulekutoetuse määramisel

Väljaandja:Raasiku Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:27.03.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.01.2021
Avaldamismärge:RT IV, 24.03.2016, 76

Eluruumi alaliste kulude piirmäärad toimetulekutoetuse määramisel

Vastu võetud 12.05.2015 nr 9
RT IV, 23.05.2015, 7
jõustumine 01.06.2015

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
08.03.2016RT IV, 24.03.2016, 427.03.2016

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 5 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 133 lg 6 alusel.
[RT IV, 24.03.2016, 4 - jõust. 27.03.2016]

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Raasiku vallas toimetulekutoetuse arvestamise ja määramise aluseks olevad alalise eluruumi alaliste kulude piirmäärad.

§ 2.   Toimetulekutoetuse määramisel aluseks võetava eluruumi suurus

  (1) Alalise eluruumiga seotud alalisteks kuludeks loetakse sotsiaalhoolekande seaduse § 222 lõikes 6 loetletud kulud.

  (2) Alalise eluasemega seotud alalised kulud võetakse toimetulekutoetuse määramisel arvesse eluruumi normpinna ulatuses.

  (3) Normpinnaks loetakse 18 m2 üldpinda pereliikme kohta ja täiendavalt 15 m2 perekonna kohta.

  (4) Üksinda elavatele pensionäridele loetakse eluruumi normpinnaks korteri üldpind, kuid mitte üle 51 m2.

§ 3.   Toimetulekutoetuse määramisel aluseks võetavad kulud

  Toimetulekutoetuse määramisel võetakse arvesse kehtestatud kulude piirmäärade ulatuses jooksval kuul tehtud tegelikud eluasemekulud.

§ 4.   Piirmäärad

  Toimetulekutoetuse arvestamisel ja maksmisel võetakse arvesse eluruumide alaliste kulude piirmäärad eluruumide normpinna tarbeks alljärgnevalt:
  1) üür - kuni 5,50 eurot 1 m2 kohta kuus;
  2) korterielamu haldamise kulu, sh remondiga seotud kulu - kuni 2,00 eurot 1m2 kohta kuus;
  3) korteri renoveerimiseks võetud laenu tagasimakse – kuni 2,00 eurot 1m2 kohta kuus;
  4) kütteks tarbitud soojaenergia kaugkütte korral – kuni 4,00 eurot 1m2 kohta kuus;
  5) kütteks tarbitud soojusenergia mittekaugkütte korral- kuni 3,50 eurot 1m2 kohta kuus;
  6) kütteks tarbitud soojusenergia elektrikütte korral - kuni 2,50 eurot 1m2 kohta kuus;
  7) soojaveevarustuseks tarbitud soojusenergia või kütuse maksumus – kuni 8,00 eurot pereliikme kohta kuus;
  8) veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuste maksumus - kuni 8,00 eurot pereliikme kohta kuus;
  9) elektrienergia tarbimisega seotud kulu - kuni 25,00 eurot pereliikme kohta kuus;
  10) majapidamisgaasi maksumus - kuni 10,00 eurot pereliikme kohta kuus;
  11) maamaksukulud, mille arvestamise aluseks on kolmekordne elamualune pind - kuni 0,50 eurot 1 m2 kohta kuus;
  12) hoone kindlustuse kulud, mis on arvestatud kasutatavale eluruumile - kuni 0,70 eurot 1 m2 kohta kuus;
  13) olmejäätmete veotasu - kuni 8,00 eurot pereliikme kohta kuus.

§ 5.   Rakendussätted

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud].

  (2) Määrus jõustub 01. juunil 2015. a.

/otsingu_soovitused.json