Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Kuusalu valla 2016. aasta I lisaeelarve kinnitamine

Väljaandja:Kuusalu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:27.03.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2016
Avaldamismärge:RT IV, 24.03.2016, 90

Kuusalu valla 2016. aasta I lisaeelarve kinnitamine

Vastu võetud 23.03.2016 nr 5

Määrus kehtestatakse Kuusalu Vallavolikogu 27.02.2013 määruse nr 4 „ Kuusalu valla eelarve koostamise, menetlemise ja täitmise kord” § 5 ja Kuusalu Vallavolikogu 22.12.2015 määruse nr 21 „Kuusalu valla 2016.aasta eelarve kinnitamine” alusel ning tulenevalt Kuusalu Vallavalitsuse ja eelarvekomisjoni ettepanekutest.

§ 1.   Kuusalu valla 2016. aasta I lisaeelarve

  Kinnitada Kuusalu valla 2016. aasta I lisaeelarve
põhitegevuse tulud 188 351 eurot;
põhitegevuse kulud -275 301 eurot,
investeerimistegevuse tulud 10 000 eurot;
investeerimistegevuse kulud – 99 554 eurot ja
likviidsete varade muutus (vähenemine) -176 504 eurot
vastavalt lisale.

§ 2.   Volituste andmine vallavalitsusele

  Kuusalu Vallavalitsusel võtta vastu kahe nädala jooksul pärast eelarve avalikustamist 2016. aasta I lisaeelarve põhitegevuse kulude jaotus neljakohaliste kululiikide lõikes.

§ 3.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Enn Kirsman
volikogu esimees

Lisa Kuusalu valla 2016. aasta I lisaeelarve

/otsingu_soovitused.json