Teksti suurus:

Viimsi Vallavolikogu 16.02.2021 määruse nr 3 „Eralasteaia ja eralapsehoiu teenuse toetamise kord“ muutmine

Väljaandja:Viimsi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.04.2021
Avaldamismärge:RT IV, 24.03.2021, 6

Viimsi Vallavolikogu 16.02.2021 määruse nr 3 „Eralasteaia ja eralapsehoiu teenuse toetamise kord“ muutmine

Vastu võetud 16.03.2021 nr 7

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 alusel.

§ 1.   Viimsi Vallavolikogu 16.02.2021 määruses nr 3 „ Eralasteaia ja eralapsehoiu teenuse toetamise kord “ tehakse järgmised muudatused:
1) paragrahvi 3 lõige 2 kustutatakse;
2) paragrahvile 3 lisatakse lõige 10:
„(10) Toetuslepinguga ostetud teenuse pakkujatel puudub õigus võtta lapsevanemalt kohatasu ühe suvekuu eest juhul, kui laps sellel kuul teenust ei kasuta. Vald maksab toetuslepinguga teenuse pakkujale toetust 12 kuud aastas;“
3) paragrahvi 3 lõiget 7 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(7) Toetust ei maksta juulikuu eest valla vabatahtliku teenuse pakkujale, v.a juhul, kui lapsevanem on teavitanud Viimsi vallavalitsust soovist kasutada kohta juulikuus eralasteaias- või lapsehoius hiljemalt sama aasta 31. maiks. Toetus makstakse välja teenuse pakkujale nende poolt esitatud arve alusel pärast seda, kui lapsevanem on esitanud osakonnale taotluse toetuse maksmiseks ja maksmist tõendava dokumendi omaosaluse tasumise kohta juulikuu eest.“

§ 2.   Määruse muudatused jõustuvad 01. aprillil 2021.

Taavi Kotka
Vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json