HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Vanemate poolt kaetava koolieelse lasteasutuse kulude osa suuruse kehtestamine

Vanemate poolt kaetava koolieelse lasteasutuse kulude osa suuruse kehtestamine - sisukord
  Väljaandja:Rakvere Linnavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:01.09.2021
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
  Avaldamismärge:RT IV, 29.06.2021, 14

  Vanemate poolt kaetava koolieelse lasteasutuse kulude osa suuruse kehtestamine

  Vastu võetud 25.06.2014 nr 17
  RT IV, 28.06.2014, 36
  jõustumine 01.09.2014

  Muudetud järgmiste aktidega (näita)

  VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
  20.05.2015RT IV, 28.05.2015, 1601.09.2015
  20.04.2016RT IV, 30.04.2016, 503.05.2016
  22.04.2020RT IV, 24.04.2020, 2327.04.2020
  17.03.2021RT IV, 24.03.2021, 727.03.2021
  16.06.2021RT IV, 29.06.2021, 601.09.2021

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lõike 1 punkti 2 ning lõike 3 ja 4 alusel.

  § 1.   Kehtestada Rakvere linna munitsipaallasteaedades vanemate poolt kaetava osa suuruseks ühes kuus:

   
    1) sõimerühmas ja lastehourühmas 12% kehtivast Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud töötasu alammäärast;
  [RT IV, 29.06.2021, 6 - jõust. 01.09.2021]
    2) lasteaiarühmas 7% kehtivast Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud töötasu alammäärast.
    3) [kehtetu - RT IV, 28.05.2015, 16 - jõust. 01.09.2015]
    4) [kehtetu - RT IV, 29.06.2021, 6 - jõust. 01.09.2021]

  § 2.   Määruse paragrahvis 1 punktis 2 sätestatud vanemate poolt kaetava osa tasumisest on vanem vabastatud:

   
    1) 50% ulatuses, kui munitsipaallasteaias on samaaegselt perekonnast kaks last;
    2) 80% ulatuses, kui munitsipaallasteaias on samaaegselt perekonnast kolm või enam last.
  [RT IV, 29.06.2021, 6 - jõust. 01.09.2021]

  § 21.   Munitsipaallasteaiaga on võrdsustatud halduslepingu alusel lapsehoiuteenuse osutamine.

  [RT IV, 29.06.2021, 6 - jõust. 01.09.2021]

  § 22.   Määruses sätestatut kohaldatakse ka juhul, kui Rakvere linnal ei ole võimalik pakkuda lapsele kohta munitsipaallasteaias ning laps käib sellel põhjusel erakooliseaduse alusel tegutsevas koolieelses lasteasutuses.

  [RT IV, 29.06.2021, 6 - jõust. 01.09.2021]

  § 3.   [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

  § 31.  

    (1) Määruse §-s 1 sätestatut ei rakendata 2020. aasta aprillis ja mais.

    (2) Rakvere linnaga sõlmitud halduslepingu alusel osutatavat lapsehoiuteenust kasutavale vanemale hüvitatakse aprillis ja mais 2020 vanema poolt lapsehoiuteenuse eest makstud tasu taotluse alusel, kuid mitte rohkem kui määruse § 1 punktis 4 sätestatud määras. Taotlus esitatakse igakuuliselt Rakvere Linnavalitsusele ning selles tuleb esitada järgmised andmed:
    1) taotleja ja lapse nimi ning kontaktandmed;
    2) pangakonto andmed;
    3) tasu maksmist tõendavad dokumendid.
  [RT IV, 24.04.2020, 23 - jõust. 27.04.2020]

  § 32.  

    (1) Määruse §-s 1 sätestatut ei rakendata 2021. aasta aprillis ja mais.

    (2) Rakvere linnaga sõlmitud halduslepingu alusel osutatavat lapsehoiuteenust kasutavale vanemale hüvitatakse aprillis ja mais 2021 vanema poolt lapsehoiuteenuse eest makstud tasu taotluse alusel, kuid mitte rohkem kui määruse § 1 punktis 4 sätestatud määras. Taotlus esitatakse Rakvere Linnavalitsusele ning selles tuleb esitada järgmised andmed:
    1) taotleja ja lapse nimi ning kontaktandmed;
    2) pangakonto andmed;
    3) tasu maksmist tõendavad dokumendid.
  [RT IV, 24.03.2021, 7 - jõust. 27.03.2021]

  § 4.   Määrus jõustub 01. septembril 2014. a.

  https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json