Teksti suurus:

Viimsi Vallavolikogu 31.05.2016 määruse nr 16 „Viimsi Muusikakooli ja Viimsi Kunstikooli õppetasud“ muutmine

Väljaandja:Viimsi Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:27.03.2021
Avaldamismärge:RT IV, 24.03.2021, 22

Viimsi Vallavolikogu 31.05.2016 määruse nr 16 „Viimsi Muusikakooli ja Viimsi Kunstikooli õppetasud“ muutmine

Vastu võetud 16.03.2021 nr 9

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 2 alusel.

§ 1.   Viimsi Vallavolikogu 31.05.2016 määruses nr 16 „Viimsi Muusikakooli ja Viimsi Kunstikooli õppetasud“ tehakse järgmised muudatused:
1) Lisatakse juurde paragrahv 32 järgmises sõnastuses:
“ Vähendada perioodil 11.03-11.04.2021 määruse § 1 punktides 1-3 ja § 2 sätestatud õppetasusid 50% ulatuses.“

§ 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.

Taavi Kotka
Vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json