HaridusHuviharidus

HaridusKool

Teksti suurus:

Viimsi Muusikakooli ja Viimsi Kunstikooli õppetasud

Viimsi Muusikakooli ja Viimsi Kunstikooli õppetasud - sisukord
  Väljaandja:Viimsi Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:27.03.2021
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:29.04.2021
  Avaldamismärge:RT IV, 24.03.2021, 27

  Viimsi Muusikakooli ja Viimsi Kunstikooli õppetasud

  Vastu võetud 31.05.2016 nr 19
  RT IV, 08.06.2016, 3
  jõustumine 01.09.2016

  Muudetud järgmiste aktidega (näita)

  VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
  16.06.2020RT IV, 20.06.2020, 2223.06.2020, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01. maist 2020.
  16.03.2021RT IV, 24.03.2021, 2227.03.2021

  Määrus kehtestatakse Huvikooli seaduse § 21 lõike 3, Viimsi Muusikakooli põhimääruse § 32 lõike 3 ning Viimsi Kunstikooli põhimääruse § 32 lõike 3 alusel.

  § 1.   Kehtestada Viimsi Muusikakooli ühe kuu õppetasu ja pillirendi tasu järgmiselt:


  1) eelkooli õppekava (rühmaõpe) alusel õppijatele 25 eurot;
  2) eelkooli õppekava (koos pillitunniga) alusel õppijatele 45 eurot;
  3) Suzuki meetodil õppijatele 45 eurot;
  4) huvi- ja vabaõppe õppekavade alusel õppijatele 45 eurot;
  5) põhiõppe õppekavade alusel õppijale 50 eurot;
  6) vabaõppe õppekava alusel õppivatele täiskasvanutele (alates 19-st eluaastast või gümnaasiumi lõpetanule) 85 eurot;
  7) pillirendi tasu 5 eurot. Pillirendi tasu määratakse kogu kasutaja käsutuses oleva perioodi eest, sealhulgas suveperioodil kui õppetööd ei toimu.

  § 2.   Kehtestada Viimsi Kunstikooli ühe kuu õppetasu järgmiselt:


  1) 5-7 aastastele kunstigrupis õppijatele 18 eurot;
  2) 7-11 aastastele eelkursuse õppekava alusel õppijatele 20 eurot;
  3) 11-18 aastastele põhikursuse õppekava alusel õppijatele 25 eurot;
  4) stuudiokursusel õppijatele 25 eurot.

  § 3.   Õppetasu määratakse 175 päeva/35 õppenädalat kestva õppeperioodi eest, kokku 9 kuu eest aastas.

  § 31.   Vähendada perioodil 1. mai kuni 31. mai 2020 määruse paragrahvides 1 ja 2 sätestatud õppetasusid 50% ulatuses.

  [RT IV, 20.06.2020, 22 - jõust. 23.06.2020, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 01. maist 2020.]

  § 32.   Vähendada perioodil 11.03-11.04.2021 määruse § 1 punktides 1-3 ja § 2 sätestatud õppetasusid 50% ulatuses.

  [RT IV, 24.03.2021, 22 - jõust. 27.03.2021]

  § 4.   [Käesolevast tekstist välja jäetud.]

  § 5.   Määrus jõustub 1. septembril 2016.

  https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json