Transport ja liiklusKohanimed ja ruumiandmed

Teksti suurus:

Kohanime määramise kord

Väljaandja:Jõgeva Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:27.03.2021
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 24.03.2021, 51

Kohanime määramise kord

Vastu võetud 27.02.2020 nr 113
RT IV, 03.03.2020, 37
jõustumine 06.03.2020

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
18.03.2021RT IV, 24.03.2021, 1727.03.2021

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2, kohanimeseaduse § 5 lõike 1 punkti 3 ja lõike 4 ning § 6 lõike 8 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määruse eesmärk on jaotada pädevus kohanimeseaduses kohalikule omavalitsusele pandud ülesannete täitmisel ja määrata kohanime määramise eelnõu avalikustamise kord Jõgeva vallas.

§ 2.   Kohanime määramise pädevus

  (1) Jõgeva Vallavalitsuse kui kollegiaalorgani pädevuses on:
  1) kohanime määramine, muutmine ja kehtetuks tunnistamine;
  2) arvamuse andmine ministri või Vabariigi Valitsuse määratavate kohanimede kohta Jõgeva vallas.

  (2) Kõiki teisi kohanimeseaduses kohalikule omavalitsusele pandud ülesandeid täidab Jõgeva Vallavalitsuse majandus- ja arendusosakond.
[RT IV, 24.03.2021, 17 - jõust. 27.03.2021]

§ 3.   Kohanime määramise eelnõu avalikustamine

  (1) Kohanime määramise eelnõu kiidab enne avalikustamist heaks vallavalitsus kui kollegiaalorgan.

  (2) Kohanime määramise eelnõu avalikustamise kohta avaldatakse hiljemalt avalikustamise alguseks teade kohalikus ajalehes ja Jõgeva valla veebilehel. Teates märgitakse lühidalt eelnõu sisu, eelnõu väljapaneku aeg ja koht ning ettepanekute ja vastuväidete esitamise tähtaeg.

  (3) Avalikustama ei pea eelnõu maaüksuse nime määramiseks.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json