HaridusKool

HaridusLasteasutus

Teksti suurus:

Põltsamaa valla lasteaedades ja üldhariduskoolides toidukulude katmise kord

Väljaandja:Põltsamaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:27.03.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 24.03.2023, 6

Põltsamaa valla lasteaedades ja üldhariduskoolides toidukulude katmise kord

Vastu võetud 16.03.2023 nr 8

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 42 lõike 5 alusel.

§ 1.   Määruse reguleerimisala

  Käesolev määrus reguleerib munitsipaalüldhariduskoolides (edaspidi kool) hommikusöögi ja koolilõuna pakkumisega ning lasteaedades laste toitlustamisega seotud kulude katmist valla eelarvest.

§ 2.   Koolis toidukulude katmine

  Hommikusöögi ja koolilõuna pakkumisega seotud kulud kaetakse valla eelarvest.

§ 3.   Lasteaias toidupäeva kulude katmine

  (1) Lasteaialapse toidupäeva toiduainete kuludest kaetakse valla eelarvest kuni 2 eurot.

  (2) Muud lasteaia toidupäevaga seotud kulud (töötajate palk, köökide ülalpidamiskulud jms) kaetakse valla eelarvest.

§ 4.   Rakendussätted

  (1) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  (2) Tunnistada kehtetuks Põltsamaa Vallavolikogu 15.02.2018 määrus nr 3 „Põltsamaa valla koolieelsete lasteasutuste ja üldhariduskoolide koolilõuna kulude katmise kord“.

Reet Alev
vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json