Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Jõgevamaa arengustrateegia 2035+

Väljaandja:Põltsamaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:27.03.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 24.03.2023, 8

Jõgevamaa arengustrateegia 2035+

Vastu võetud 16.03.2023 nr 6

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 61 lõike 1, § 374 lõigete 1 ja 3 alusel, arvestades sama seaduse § 374lõiget 6.

§ 1.   Jõgevamaa arengustrateegia 2035+ heakskiitmine

  Kiita heaks Jõgevamaa arengustrateegia 2035+ uus redaktsioon ja selle lisaks olev Jõgevamaa arengustrateegia tegevuskava 2023-2026.

§ 2.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Põltsamaa Vallavolikogu 21.03.2019 määrus nr 7 „Jõgevamaa arengustrateegia 2035+ heakskiitmine“.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Reet Alev
vallavolikogu esimees

Lisa Jõgevamaa arengustrateegia 2035+

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json