Rahandus ja eelarveEelarvestrateegia

Teksti suurus:

Pärnu linna eelarvestrateegia aastateks 2023-2027

Pärnu linna eelarvestrateegia aastateks 2023-2027 - sisukord
  Väljaandja:Pärnu Linnavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:27.03.2023
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2023
  Avaldamismärge:RT IV, 24.03.2023, 18

  Pärnu linna eelarvestrateegia aastateks 2023-2027

  Vastu võetud 16.03.2023 nr 9

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 372 lõike 7 ning kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 20 lõike 1 alusel.

  § 1.   Kinnitada Pärnu linna eelarvestrateegia aastateks 2023-2027 (juurde lisatud).

  § 2.   Lubada linnavalitsusel ja selle hallatavatel asutustel võtta eelarvestrateegia kestel kohustusi seoses tavapärase majandustegevuse tagamiseks sõlmitavate hooldus- jmt kestvuslepingutega ning järgmiste tegevustega:


  1) elektrienergia ostmine;
  2) soojusenergia ostmine;
  3) tänavavalgustuse hooldus;
  4) teede ja tänavate remont ja korrashoid;
  5) liikluskorraldusvahendite hooldus;
  6) linna tehnosüsteemide hooldus (valve-, ventilatsiooni-, kütte-, vee-, kanalisatsiooni- ja elektrisüsteemid);
  7) valveteenus linna objektidel;
  8) Pärnu Keskranna rannavalve teenus;
  9) ranna, haljasalade, terviseradade hooldus (sh kunstlumeraja valmistamine ja hooldus);
  10) iluaianduslikud tööd;
  11) hulkuvate loomade püüdmise ja varjupaiga pidamise teenus;
  12) avalike tualettruumide hooldus;
  13) jäätmejaama ja jäätmepunktide haldamine;
  14) purskkaevude hooldamine, remont ja ümberehitustööd;
  15) kindlustusteenus;
  16) haridusasutustele ja kultuuriasutustele ruumide rentimine;
  17) Suur-Sepa 16, Nikolai 3/Uus tn 4, Tallinna mnt 2, Kaevu tn 27, Metsa tn 14 ja Nikolai 8 hooldus- ja puhastusteenused;
  18) sõidukite rent;
  19) kütuse ostmine;
  20) IT riistvara rent;
  21) tarkvara rendi, arenduse, soetamise, tugilepingute ja litsentsidega seotud kulud;
  22) telefoni- ja sideteenused, sh ostud ja rent ning fiiberoptilise laivõrgu teenus;
  23) IT tugiteenused;
  24) bürootarvete ostmine;
  25) Pärnu linna avalike teenuste ja protsesside arendamine;
  26) volikogu heli- ja videotehniline teenindamine;
  27) majandusaasta aruannete auditeerimine;
  28) matuseteenus;
  29) täiskasvanute varjupaiga ja päevakeskuse teenus;
  30) vältimatu abi teenus;
  31) supiköögiteenus;
  32) toimetulekule suunatud sotsiaalõppe teenus;
  33) õpilasveod, sh kooliujumise õpilasveod;
  34) parkimisteenuse haldamise tarkvara hooldus ja arendamine;
  35) kassa-, läbipääsu- ja kapilukusüsteemide tarkvara rendi ja hooldusega seotud kulud;
  36) haridusasutuste toitlustusteenus;
  37) tugiisiku teenus psüühilise erivajadusega isikutele;
  38) viipekeele tõlketeenus;
  39) õigusaktide menetlemise infosüsteem;
  40) e-arvete haldusteenus;
  41) turismi-ja turundusalaste teemanädalate korraldamine;
  42) hoove korrastavate korterelamute toetused;
  43) targa linna innovatsioonifondiga seotud tegevused.

  § 3.   Tunnistada kehtetuks Pärnu Linnavolikogu 15.09.2022 määrus nr 20 „Pärnu linna eelarvestrateegia aastateks 2023-2027“.

  § 4.   Määrus jõustub kolmandal päeval peale avalikustamist Riigi Teatajas.

  Andres Metsoja
  volikogu esimees

  Lisa Pärnu linna eelarvestrateegia aastateks 2023-2027

  Lisa 1 Pärnu linna eelarvestrateegia aastateks 2023-2027 koondtabel (tuh eurot)

  Lisa 2 Pärnu linna investeeringute kava aastateks 2023 - 2027 (tuh eurot)

  Lisa 3 Pärnu linna arvestusüksus 2023-2027

  https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json