Teksti suurus:

Paide Linnavolikogu 24. mai 2018 määruse nr 35 "Kaasava eelarve menetlemise kord" muutmine

Väljaandja:Paide Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:27.03.2023
Avaldamismärge:RT IV, 24.03.2023, 24

Paide Linnavolikogu 24. mai 2018 määruse nr 35 "Kaasava eelarve menetlemise kord" muutmine

Vastu võetud 16.03.2023 nr 6

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37 ja kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 21 lõike 1 punkti 5 alusel.

§ 1.   Määruse muutmine

  (1) Paide Linnavolikogu 24. mai 2018 määrust nr 35 “Kaasava eelarve menetlemise kord” muudetakse järgmiselt:
  1) Määrust täiendatakse paragrahviga 61 „Määruse rakendamine“ ja sõnastatakse see järgmiselt:
„§ 61. Määruse rakendamine

  (2) Määruse rakendamine peatatakse kuni 31. detsembrini 2025 ning kaasava eelarve menetlust Paide linnas aastatel 2023, 2024 ja 2025 ei korraldata.

  (3) Linnaeelarves olevaid kaasava eelarve jaoks kavandatud vahendeid eelarveaastatel 2024, 2025 ja 2026 kasutatakse ajavahemikul määruse jõustumisest kuni 31. detsembrini 2025 Paide Linnavolikogu 19. jaanuari 2023 otsuse nr 5 „Vabadussõja mälestuse jäädvustamine Paide linnas“ täitmiseks.“.

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Tarmo Alt
linnavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json