ElamumajandusÜhisveevärk ja kanalisatsioon

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Elva valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava kinnitamine

Väljaandja:Elva Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:27.03.2023
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2035
Avaldamismärge:RT IV, 24.03.2023, 25

Elva valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arengukava kinnitamine

Vastu võetud 20.03.2023 nr 24

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 37, ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniseaduse § 4 lg 1, Elva Vallavolikogu 13.02.2018 määruse nr 18 "Arengukava ja eelarvestrateegia koostamise kord" § 5 lg 3 alusel.

§ 1.   Ühisveevärgi- ja kanalisatsiooni arendamise kava kinnitamine

  Kinnitada Elva valla ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2023-2035 vastavalt lisale.

§ 2.   Rakendussätted

  Tunnistada kehtetuks Elva Vallavolikogu 25.02.2019 määrus nr 77 "Elva valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2019-2030 kinnitamine".

§ 3.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Sulev Kuus
vallavolikogu esimees

Lisa Elva valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2023-2035. Kava lisadega on võimalik tutvuda Elva valla kodulehel.

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json