Teksti suurus:

Elva Vallavolikogu 25.03.2019 määruse nr 80 "Valguta Lasteaed-Algkooli põhimäärus" muutmine

Lingimärkmikku lisamiseks pead olema MinuRT keskkonda sisse loginud

Väljaandja:Elva Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:27.03.2023
Avaldamismärge:RT IV, 24.03.2023, 27

Elva Vallavolikogu 25.03.2019 määruse nr 80 "Valguta Lasteaed-Algkooli põhimäärus" muutmine

Vastu võetud 20.03.2023 nr 26

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 35 lg 2, põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 66 lg 2 ja Elva Vallavolikogu 26.03.2018 määruse nr 21 "Elva valla põhimäärus" § 43 lg 2 alusel.

§ 1.   Määruse muutmine

  Muuta Elva Vallavolikogu 25.03.2019 määrust nr 80 "Valguta Lasteaed-Algkooli põhimäärus" järgmiselt:
  1) paragrahv 3 lõige 2 sõnastatakse: "Kooli tegutsemise vorm on ühe asutusena tegutsev koolieelne lasteasutus (edaspidi lasteaed) ja põhikool."
  2) paragrahv 5 sõnastatakse: "Võimaldada alushariduse andmist eelkooliealistele lastele ning põhihariduse andmist põhikooli I ja II kooliastmes."
  3) paragrahv 8 lõige 4 sõnastatakse: "Lasteaias on vastavalt vajadusele sõimerühm(ad), lasteaiarühm(ad) ja/või liitrühm(ad)."

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Sulev Kuus
vallavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json