Rahandus ja eelarveAasta eelarve

Teksti suurus:

Elva Valla 2023. aasta eelarve kinnitamine

Elva Valla 2023. aasta eelarve kinnitamine - sisukord
  Väljaandja:Elva Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:27.03.2023
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2023
  Avaldamismärge:RT IV, 24.03.2023, 37

  Elva Valla 2023. aasta eelarve kinnitamine

  Vastu võetud 19.12.2022 nr 19
  RT IV, 29.12.2022, 9
  jõustumine 01.01.2023

  Muudetud järgmiste aktidega (näita)

  VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
  20.03.2023RT IV, 24.03.2023, 2627.03.2023

  Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 1, kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 5 lg 6, § 23 lg 2 ja 4, Elva Vallavolikogu 27.08.2018 määruse nr 46 „Kaasava eelarve menetlemise kord“ § 7 lg 7, Elva Vallavolikogu 13.02.2018 määruse nr 15 „Elva valla finantsjuhtimise kord“ § 7 lg 1 alusel.

  § 1.   Kinnitada Elva valla 2023 aasta eelarve kogumahus 33 591 023 eurot vastavalt lisale.

  [RT IV, 24.03.2023, 26 - jõust. 27.03.2023]

  § 2.   Kinnitada Elva valla 2023 aasta kaasava eelarve objekti rahvahääletuse tulemused. Saadud häälte alusel reastatud nimekiri on lisatud eelarve seletuskirja alapealkirja „Investeeringud“ alla.

  § 3.   Volitada Elva Vallavalitsust kinnitama Elva valla 2023. aasta vallavalitsuse tasandi eelarve, lähtudes volikogu poolt kinnitatud eelarvest detailsemas jaotuses vastavalt klassifikaatorile.

  § 4.   Lubada Elva vallavanemal maksta hallatavate asutuste juhtidele ühekordseid preemiaid ja lisatasusid vastavalt asutuse eelarve vahenditele.

  § 5.   Määrus jõustub 1. jaanuaril 2023.

  Lisa  Elva valla 2023. aasta eelarve
  [RT IV, 24.03.2023, 26 - jõust. 27.03.2023]

  https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json