Teksti suurus:

Pärnu Linnavolikogu 17. novembri 2011 määruse nr 22 „Koolieelsete lasteasutuste kulude vaenemate poolt kaetava osa määra kinnitamine“ muutmine

Väljaandja:Pärnu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:01.01.2014
Avaldamismärge:RT IV, 24.04.2013, 10

Pärnu Linnavolikogu 17. novembri 2011 määruse nr 22 „Koolieelsete lasteasutuste kulude vaenemate poolt kaetava osa määra kinnitamine“ muutmine

Vastu võetud 18.04.2013 nr 12

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 37 ja koolieelse lasteasutuse seaduse § 27 lõigete 3 ja 4 alusel.

§ 1.   Pärnu Linnavolikogu 17. novembri 2011 määruses nr 22 "Koolieelsete lasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määra kinnitamine" tehakse järgmised muudatused:


1) paragrahvi 51 senine tekst loetakse lõikeks 1; 2) paragrahvi 51 täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses: „(2) 2014. aastal on lapsevanema poolt kaetava osa määra arvestuse aluseks 2011. aastal kehtinud Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud töötasu alammäär 278.02 eurot.“

§ 2.   Määrus jõustub 01. jaanuaril 2014 ja kehtib kuni 31. detsembrini 2014.

Vahur Mäe
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json