Ehitus

Linna ja valla valitsemineDelegeerimine

Teksti suurus:

Ehitiste teenindamiseks vajaliku maa suuruse ja piiride määramisega seotud küsimuste lahendamise delegeerimine Jõelähtme Vallavalitsusele

Ehitiste teenindamiseks vajaliku maa suuruse ja piiride määramisega seotud küsimuste lahendamise delegeerimine Jõelähtme Vallavalitsusele - sisukord
  Väljaandja:Jõelähtme Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:04.04.2011
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
  Avaldamismärge:RT IV, 24.04.2013, 90

  Ehitiste teenindamiseks vajaliku maa suuruse ja piiride määramisega seotud küsimuste lahendamise delegeerimine Jõelähtme Vallavalitsusele

  Vastu võetud 31.03.2011 nr 49
  jõustumine 04.04.2011

  Määrus kehtestatakse haldusmenetluse seaduse § 64 lg 1 ja 2 ning § 68 lg 2, maareformiseaduse § 7 lg 5, § 9 lg 9, § 10 lg 3 ja § 221 lg 6 ning kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 2 alusel.

  § 1.  Delegeerida ehitiste teenindamiseks vajaliku maa suuruse ja piiride määramisega seotud küsimuste lahendamine Jõelähtme Vallavalitsusele.

  § 2.  Tunnistada kehtetuks Jõelähtme Vallavolikogu 15.12.1994 määrus nr 16 „Teenindusmaade määramine“.

  § 3.  Määrus jõustub 4. aprillil 2011.

  Art Kuum
  Volikogu esimees