Linna ja valla valitsemineLinna ja valla arengukavad

Teksti suurus:

Haaslava valla arengukava 2015-2020 vastuvõtmine

Haaslava valla arengukava 2015-2020 vastuvõtmine - sisukord
  Väljaandja:Haaslava Vallavolikogu
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:27.04.2015
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2020
  Avaldamismärge:RT IV, 24.04.2015, 3

  Haaslava valla arengukava 2015-2020 vastuvõtmine

  Vastu võetud 01.04.2015 nr 28

  Määrus kehtestatakse „Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse” § 22 lg 1 p 7, § 37 ning Haaslava Vallavolikogu 26. märtsi 2010. a. määruse nr 7 "Haaslava valla põhimäärus § 38 alusel.

  § 1.  Võtta vastu Haaslava arengukava 2015-2020 (Lisa 1).

  § 2.  Tunnistada kehtetuks Haaslava Vallavolikogu 11. veebruar 2011. a määrus nr 22 „Haaslava valla arengukava 2011-2018 vastuvõtmine".

  § 3.  Määrus jõustub kolmandal päeval peale Riigi Teatajas avaldamist.

  Taivo Kirm
  volikogu esimees

  Lisa  Haaslava valla arengukava 2015-2020