Teksti suurus:

Ruhnu valla põhimääruse muutmine

Väljaandja:Ruhnu Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:27.04.2015
Avaldamismärge:RT IV, 24.04.2015, 10

Ruhnu valla põhimääruse muutmine

Vastu võetud 20.04.2015 nr 6

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 9, Ruhnu Vallavolikogu 27.03.2012 a määruse nr 1 „Ruhnu valla põhimäärus“ § 59 ning vallavalitsuse ettepanekute alusel.

§ 1.   Muuta Ruhnu valla põhimäärus ja kinnitada põhimäärus uues redaktsioonis vastavalt lisale.

§ 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Heiki Kukk
Volikogu esimees

Lisa Lisa 1

/otsingu_soovitused.json