ElamumajandusÜhisveevärk ja kanalisatsioon

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Haanja valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2015-2026 kinnitamine

Haanja valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2015-2026 kinnitamine - sisukord
Väljaandja:Haanja Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:27.04.2015
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2015
Avaldamismärge:RT IV, 24.04.2015, 11

Haanja valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2015-2026 kinnitamine

Vastu võetud 16.04.2015 nr 11

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 6 lõike 1, ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni seaduse § 4 lg 1, 11 ja 2, Haanja valla põhimääruse § 3 lõike 1 punkti 5 alusel

§ 1.  Määruse reguleerimisala

  Kinnitada Haanja valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arendamise kava 2015 – 2026 (kättesaadav Haanja Vallavalitsuse kantseleis).

§ 2.  Määruse rakendamine

 (1) Tunnistada kehtetuks Haanja Vallavolikogu 21. aprilli 2011. a määrus nr 10 „Haanja valla ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arengukava 2011-2023 kinnitamine”.

 (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avalikustamist.

Aigar Kalk
Volikogu esimees