HaridusKool

Teksti suurus:

Koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja kord

Väljaandja:Põhja-Pärnumaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:27.04.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 24.04.2018, 7

Koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja kord

Vastu võetud 18.04.2018 nr 20

Määrus antakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 42 lõike 5 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse Põhja-Pärnumaa vallale riigieelarvest koolilõuna toetuseks eraldatavate vahendite kasutamise tingimused ja kord.

§ 2.   Koolilõuna toetuse kasutamine

  (1) Riigieelarvest eraldatud koolilõuna toetust kasutatakse Põhja-Pärnumaa valla koolides põhi- ning keskharidust omandavate õpilaste koolilõuna kulude katmiseks.

  (2) Õpilaste koolilõuna kulude katmisel riigieelarve eraldisest ülejäävat raha kasutatakse õpilaste toitlustamiseks pikapäevarühmas ja õpilaskodus.

  (3) Riigieelarvest eraldatud koolilõuna toetust ei maksta välja õpilastele, nende vanematele või eestkostjatele.

§ 3.   Koolilõuna toetuse vahendite kasutamise arvestus

  (1) Koolilõuna toetuseks eraldatud vahendite sihipärase kasutamise eest vastutab kooli direktor.

  (2) Kool on kohustatud esitama iga kuu lõpus toitlustamiskulude aruande Põhja-Pärnumaa Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus) raamatupidamisele.

  (3) Koolilõuna toetuseks ette nähtud vahendite kasutamist kontrollib vallavalitsus.

§ 4.   Määruse kehtetuks tunnistamine

  Kehtetuks tunnistatakse Halinga Vallavolikogu 4. märtsi 2011 määrus nr 5 „Koolilõuna toetuse kasutamise tingimused ja kord“ (RT IV, 19.03.2016,18).

§ 5.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Ülle Vapper
Volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json