Teksti suurus:

Narva Linnavolikogu 26.03.2015 määruse nr 9 „Aiandusühistutele rahalise toetuse väljamaksmise kord“ muutmine

Väljaandja:Narva Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:27.04.2020
Avaldamismärge:RT IV, 24.04.2020, 1

Narva Linnavolikogu 26.03.2015 määruse nr 9 „Aiandusühistutele rahalise toetuse väljamaksmise kord“ muutmine

Vastu võetud 15.04.2020 nr 8

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 5 ja haldusmenetluse seaduse § 64 lg 1, § 68 lg 2 alusel

§ 1.   Narva Linnavolikogu 26.03.2015 määruses nr 9 „Aiandusühistutele rahalise toetuse väljamaksmise kord“ tehakse järgmised muudatused:
Paragrahvi 3 lõige 1 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt:
„(1) Toetust võib taotleda Narva linna haldusterritooriumil asuv aiandusühistu, samuti AIANDUSÜHISTU ENERGEETIK-2 ja AIANDUSÜHISTU ZARJA, kellel puudub maksuvõlgnevus“.

§ 2.   Määrus jõustub seadusega sätestatud korras.

Irina Janovitš
Linnavolikogu esimees

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json