Teksti suurus:

Kiili Vallavolikogu 18.04.2013 määruse nr 12 “Kiili Vallavalitsuse palgajuhend” muutmise määrus

Väljaandja:Kiili Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:27.04.2020
Avaldamismärge:RT IV, 24.04.2020, 6

Kiili Vallavolikogu 18.04.2013 määruse nr 12 “Kiili Vallavalitsuse palgajuhend” muutmise määrus

Vastu võetud 16.04.2020 nr 8

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punktide 35 ja 36 ning avaliku teenistuse seaduse § 11 lõike 5 ja § 63 lõike 2 alusel.

§ 1.   Kiili Vallavolikogu 18.04.2013 määruse nr 12 "Kiili Vallavalitsuse palgajuhend" muutmine

  Kiili Vallavolikogu 18.04.2013 määruse nr 12 "Kiili Vallavalitsuse palgajuhend" lisa asendatakse käesoleva määruse lisaga 1.

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Merje Einmann
Vallavolikogu esimees

Lisa Kiili Vallavalitsuse teenistujate teenistustasemele vastav põhipalga vahemik

/otsingu_soovitused.json