Teksti suurus:

Märjamaa Vallavolikogu 21.06.2011 määruse nr 62 „Õppetasu Märjamaa Muusika- ja Kunstikoolis“ muutmine

Väljaandja:Märjamaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:27.04.2020
Avaldamismärge:RT IV, 24.04.2020, 9

Märjamaa Vallavolikogu 21.06.2011 määruse nr 62 „Õppetasu Märjamaa Muusika- ja Kunstikoolis“ muutmine

Vastu võetud 22.04.2020 nr 95

Määrus kehtestatakse huvikooli seaduse § 21 lg 3 ja Märjamaa Muusika- ja Kunstikooli põhimääruse § 37 lg 3 alusel.

§ 1. Määruse muutmine
Märjamaa Vallavolikogu 21.06.2011 määrust nr 62 ,,Õppetasu Märjamaa Muusika- ja Kunstikoolis“ muudetakse järgmiselt: paragrahvi 4 täiendatakse lõikega 2 järgmises sõnastuses: „(2) Märjamaa Vallavalitsusel on õigusteha erisusi õppetasu tasumisest vabastamiseks või õppetasu vähendamiseks kui koolis on õppetöö takistatud kooli pidajast või vääramatust jõust tulenevatest asjaoludest“.
§ 2. Rakendussätted
(1) Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt alates 16. märtsist 2020. a.
(2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Urmas Kristal
volikogu esimees

/otsingu_soovitused.json