Teksti suurus:

Võru Vallavalitsuse 16.04.2019 määruse nr 5 „Haridusvaldkonna tunnustamise kord“ muutmine

Väljaandja:Võru Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:27.04.2020
Avaldamismärge:RT IV, 24.04.2020, 11

Võru Vallavalitsuse 16.04.2019 määruse nr 5 „Haridusvaldkonna tunnustamise kord“ muutmine

Vastu võetud 21.04.2020 nr 5

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punkti 2, haldusmenetluse seaduse § 64 ja § 68 lg 2 ning Võru Vallavolikogu 16.01.2019. a määruse “Võru vallavolikogu ja vallavalitsuse tunnustuste ja tunnustusürituste kord” § 21 lg 1 alusel.

§ 1.   Määruse muutmine

  Võru Vallavalitsuse 16.04.2019 määruses nr 5 „Haridusvaldkonna tunnustamise kord“ tehakse järgmised muudatused:
  1) paragrahvi 3 lõike 1 punktis 2 jäetakse välja sõnad „ ja heade“ ning samas punktis jäetakse välja lause „Koolid esitavad tunnustatavate nimekirja vallavalitsusele kokkulepitud tähtpäevaks.“.

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Kalmer Puusepp
vallavanem

Inga Leelanss
vallasekretär

/otsingu_soovitused.json