HaridusHuviharidus

HaridusKool

Teksti suurus:

Õppetasu Märjamaa Muusika- ja Kunstikoolis

Väljaandja:Märjamaa Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:27.04.2020
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 24.04.2020, 20

Vali redaktsioon:

Eelmine...

Hetkel kehtiv

Õppetasu Märjamaa Muusika- ja Kunstikoolis

Vastu võetud 21.06.2011 nr 62
RT IV, 15.01.2013, 60
jõustumine 01.09.2011

Muudetud järgmiste aktidega (näita)

VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
22.04.2020RT IV, 24.04.2020, 927.04.2020, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 16.03.2020.

Määrus kehtestatakse huvikooli seaduse § 21 lg 3 rakendamiseks Märjamaa Muusika- ja Kunstikooli põhimääruse § 37 lg 3 alusel.

§ 1.   Reguleerimisala

  Määrusega kehtestatakse õppetasud (ühe õpilase kohta ühes kuus) Märjamaa Muusika- ja Kunstikoolis õppekulude osaliseks katmiseks.

§ 2.   Märjamaa valla laste õppetasu

  (1) Õppetasu kunstiringi ja kunsti- ning muusikakooli eelkooli õpilastele on 6% Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäärast (edaspidi töötasu alammäärast).

  (2) Õppetasu muusika- ja kunstikooli põhiõppe õpilastele on 7% töötasu alammäärast.

  (3) Õppetasu vabaõppe ja järelkooli õpilastele ning täiskasvanud õppuritele on 9% töötasu alammäärast.

§ 3.   Teiste omavalitsuste laste õppetasu

  Teiste omavalitsuste laste ühe kuu õppetasu on 40% töötasu alammäärast.

§ 4.   Soodustused õppetasu tasumisel

  (1) Pere, kust õpib Märjamaa Muusika- ja Kunstikoolis kaks või enam last ning kui laste ja vähemalt ühe vanema elukoht rahvastikuregistris on Märjamaa vald tasub:
  1) pere teise lapse eest õppetasu 75% kuutasu määrast;
  2) pere kolmanda ja iga järgneva lapse eest õppetasu 50% kuutasu määrast.

  (2) Märjamaa Vallavalitsusel on õigus teha erisusi õppetasu tasumisest vabastamiseks või õppetasu vähendamiseks kui koolis on õppetöö takistatud kooli pidajast või vääramatust jõust tulenevatest asjaoludest.
[RT IV, 24.04.2020, 9 - jõust. 27.04.2020, rakendatakse tagasiulatuvalt alates 16.03.2020.]

§ 5.   Õppetasu maksmise korraldamine

  1) Õppetasu ei maksta juuni-, juuli- ja augustikuu eest.
  1) Õppetasu ei maksta juuni-, juuli- ja augustikuu eest.
  2) Õppetasu makstakse esitatud arve alusel järgneva kuu 20. kuupäevaks.
  3) Töötasu alammäära muutumisel õppeaasta kestel arvestatakse õppetasusid seni kehtiva määra alusel kuni jooksva õppeaasta lõpuni.

§ 6.   Rakendussätted

  (1) [Käesolevast tekstist välja jäetud].

  (2) Määrus jõustub 01. septembril 2011.

/otsingu_soovitused.json