Transport ja liiklusKohanimed ja ruumiandmed

Teksti suurus:

Kesklinna parkidele nimede määramine

Kesklinna parkidele nimede määramine - sisukord
  Väljaandja:Tallinna Linnavalitsus
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:13.12.2010
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
  Avaldamismärge:RT IV, 24.05.2013, 20

  Kesklinna parkidele nimede määramine

  Vastu võetud 08.12.2010 nr 102
  jõustumine 13.12.2010

  Määrus kehtestatakse kohanimeseaduse § 3 lg 7 p 1, § 4 lg 2, § 5 lg 1 p 3 ja lg 4, § 6 lg-te 2 ja 6, § 13 lg 1, lg 2 p-de 1 ja 2 ning Tallinna Linnavolikogu 3. märtsi 2005 määrusega nr 18 kinnitatud „Tallinna kohanimede määramise korra" p-de 1.3.3, 1.4, 2.2.3 ja 3.5 alusel ning tulenevalt vajadusest ühtlustada kohanimede kasutamist ja kanda kasutusel olevad kohanimed riiklikusse kohanimeregistrisse.

  § 1.   Määrata Kesklinnas paiknevatele parkidele nimed järgmiselt:

   
    1) Kitseküla asumis Diakonissi park (lisa 1);
    2) Kadrioru asumis Fahle aed (lisa 2);
    3) Kadrioru asumis Kadrioru park (lisa 3);
    4) Tõnismäe asumis Tuvi park (lisa 4).

  § 2.   Määrus jõustub 13. detsembril 2010.

  Edgar Savisaar
  Linnapea

  Toomas Sepp
  Linnasekretär

  Lisa 1  Diakonissi pargi asukoha skeem

  Lisa 2  Fahle aia asukoha skeem

  Lisa 3  Kadrioru pargi asukoha skeem

  Lisa 4  Tuvi pargi asukoha skeem

  https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json