Transport ja liiklusKohanimed ja ruumiandmed

Teksti suurus:

Tänavanimede korrigeerimine Nõmme linnaosas

Tänavanimede korrigeerimine Nõmme linnaosas - sisukord
  Väljaandja:Tallinna Linnavalitsus
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:20.12.2010
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
  Avaldamismärge:RT IV, 24.05.2013, 53

  Tänavanimede korrigeerimine Nõmme linnaosas

  Vastu võetud 15.12.2010 nr 103
  jõustumine 20.12.2010

  Määrus kehtestatakse kohanimeseaduse § 3 lg 7 p 2, § 4 lg 1 p 4, § 5 lg 1 p 3 ja lg 4, § 7 lg 2 p 4, § 13 lg 2 p-de 1 ja 2 ning Tallinna Linnavolikogu 3. märtsi 2005 määrusega nr 18 kinnitatud „Tallinna kohanimede määramise korra“ p-de 1.3.3, 2.2.2 ja 3.5 alusel ning tulenevalt vajadusest ühtlustada kohanimede kasutamist ja viia aadressid vastavusse Vabariigi Valitsuse 20. detsembri 2007 määruse nr 251 „Aadressiandmete süsteem“ § 11 lg-s 1 ja regionaalministri 17. juuni 2004 määruses nr 3 „Kohanime liigisõna, hargtäiendi või muu osa lühendamise või ärajätmise kord“ sätestatuga.

  § 1.  Korrigeerida Nõmme linnaosas Nõmme asumis tänavanimede kuju, muutes Nikolai v. Glehni tänava Nikolai von Glehni tänavaks ja Nikolai v. Glehni põigu Nikolai von Glehni põiguks.

  § 2.  Nikolai v. Glehni tänava ja Nikolai v. Glehni põigu järgi määratud aadresside numeratsioon jätta endiseks.

  § 3.  Nõmme Linnaosa Valitsusel kindlustada uute tänavasiltide paigaldamine.

  § 4.  Määrus jõustub 20. detsembril 2010.

  Edgar Savisaar
  Linnapea

  Toomas Sepp
  Linnasekretär