Transport ja liiklusKohanimed ja ruumiandmed

Teksti suurus:

Põhja-Tallinna linnaosa pargile nime määramine

Põhja-Tallinna linnaosa pargile nime määramine - sisukord
  Väljaandja:Tallinna Linnavalitsus
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:07.06.2010
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
  Avaldamismärge:RT IV, 24.05.2013, 56

  Põhja-Tallinna linnaosa pargile nime määramine

  Vastu võetud 02.06.2010 nr 52
  jõustumine 07.06.2010

  Määrus kehtestatakse kohanimeseaduse § 3 lg 7 p 1, § 4 lg 2, § 5 lg 1 p 3 ja lg 4, § 6 lg 2, § 13 lg 1, lg 2 p-de 1 ja 2 ning Tallinna Linnavolikogu 3. märtsi 2005 määrusega nr 18 kinnitatud „Tallinna kohanimede määramise korra" p-de 1.3.3, 1.4, 2.2.3 ja 3.5 alusel.

  § 1.   Määrata Põhja-Tallinna linnaosas Karjamaa asumis paiknevale pargile nimeks Karjamaa park vastavalt lisale.

  § 2.   Määrus jõustub 7. juunil 2010.

  Edgar Savisaar
  Linnapea

  Toomas Sepp
  Linnasekretär

  Lisa Karjamaa pargi asukoha skeem

  https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json