SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Hooldajatoetuse määrade kehtestamine ja määruste kehtetuks tunnistamine

Hooldajatoetuse määrade kehtestamine ja määruste kehtetuks tunnistamine - sisukord
  Väljaandja:Tallinna Linnavalitsus
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:11.10.2010
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp:18.03.2016
  Avaldamismärge:RT IV, 24.05.2013, 60

  Hooldajatoetuse määrade kehtestamine ja määruste kehtetuks tunnistamine

  Vastu võetud 06.10.2010 nr 71
  jõustumine 11.10.2010

  Määrus kehtestatakse sotsiaalhoolekande seaduse § 23 lg 1, euro kasutusele võtmise seaduse § 5 lg-te 1 ja 2, Tallinna Linnavolikogu 26. augusti 2010 määruse nr 42 „Täisealisele isikule hoolduse seadmise ja hooldaja määramise ning hooldajatoetuse määramise ja maksmise kord“ § 9 lg 5 alusel.

  § 1.   Hooldajatoetuse määrad kehtestatakse alljärgnevalt:

   
    1) vähemalt 16-aastase raske puudega isiku hooldajale 240 krooni kuus;
    2) vähemalt 16-aastase sügava puudega isiku hooldajale 400 krooni kuus;
    3) 3-16- aastase keskmise, raske või sügava puudega lapse hooldajale 300 krooni kuus.

  § 2.   Hooldajatoetuse määrad kehtestatakse alljärgnevalt:

   
    1) vähemalt 16-aastase raske puudega isiku hooldajale 15,40 eurot kuus;
    2) vähemalt 16-aastase sügava puudega isiku hooldajale 25,60 eurot kuus;
    3) 3-16-aastase keskmise, raske või sügava puudega lapse hooldajale 19,20 eurot kuus.

  § 3.   Kehtetuks tunnistatakse:

   
    1) Tallinna Linnavalitsuse 11. märtsi 2009 määrus nr 20 „Hooldajatoetuse määrade kehtestamine";
    2) Tallinna Linnavalitsuse 18. jaanuari 2002 määrus nr 7 "Riiklike sotsiaaltoetuste määramine ja maksmine ning vältimatu sotsiaalabi osutamine";
    3) Tallinna Linnavalitsuse 4. jaanuari 2006 määrus nr 2 „Koduteenuste osutamise lepingu, hoolduskava, kliendikaardi ning koduteenuste ja õendusabi kliendi infolehe vormide kinnitamine".

  § 4.   Määrus jõustub 11. oktoobril 2010. Määruse § 2 jõustub 1. jaanuaril 2011.

  Edgar Savisaar
  Linnapea

  Toomas Sepp
  Linnasekretär

  https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json