SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Sotsiaaltoetuste ja toetuste piirmäärade ja ühekordselt makstavate toetuste suuruse kehtestamine

Sotsiaaltoetuste ja toetuste piirmäärade ja ühekordselt makstavate toetuste suuruse kehtestamine - sisukord
  Väljaandja:Raasiku Vallavalitsus
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2019
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
  Avaldamismärge:RT IV, 29.05.2019, 29

  Sotsiaaltoetuste ja toetuste piirmäärade ja ühekordselt makstavate toetuste suuruse kehtestamine

  Vastu võetud 16.05.2016 nr 2
  RT IV, 24.05.2016, 1
  jõustumine 27.05.2016, rakendatakse tagasiulatuvalt 01. maist 2016. a.

  Muudetud järgmiste aktidega (näita)

  VastuvõtmineAvaldamineJõustumine
  27.11.2017RT IV, 05.12.2017, 1101.01.2018
  20.05.2019RT IV, 29.05.2019, 701.06.2019

  Määrus kehtestatakse Raasiku Vallavolikogu 12. aprilli 2016. a määruse nr 9 „Raasiku valla eelarvest sotsiaaltoetuste taotlemise, määramise ja maksmise kord“ § 4 alusel ja kooskõlas Raasiku Vallavolikogu 12. aprilli 2016. a määrusega nr 7 „Raasiku valla eelarvest makstavate toetuste taotlemise, määramise ja maksmise kord“.

  § 1.  Kehtestada Raasiku valla eelarvest makstavate sotsiaaltoetuste ja toetuste piirmäärad ja muude toetuste suurused järgmiselt:

   
   1) sünnitoetuse täismäär on 320 eurot;
   2) esimesse klassi mineva lapse toetuse suuruse täismäär on 100 eurot;
  [RT IV, 29.05.2019, 7 - jõust. 01.06.2019]
   3) matusetoetuse suurus 250 eurot;
  [RT IV, 05.12.2017, 11 - jõust. 01.01.2018]
   4) õpilaste sõidutoetus Aruküla ja Raasiku alevikes elavatele õpilastele on kuni 20 eurot kalendrikuus, väljaspool alevikke elavatele õpilastele kuni 26 eurot kalendrikuus.

  § 2.  Hooldekodu hooldustasu ning toimetuleku tagamise toetuse suurus määratakse, arvestades esitatud taotlust ning vallavalitsuse alatise sotsiaal- ja tervishoiukomisjoni ettepanekut, Vallavalitsuse korraldusega.

  § 3.  Perekonnas ajutiselt hooldamisel oleva lapse toetuse suurus on võrdne perehüvitiste seaduses sätestatud perekonnas hooldamisel oleva lapse toetuse suurusega.

  [RT IV, 29.05.2019, 7 - jõust. 01.06.2019]

  § 4.   [Käesolevast tekstist välja jäetud].

  § 5.  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist. Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt 01. maist 2016. a.