SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Hooldajatoetuse määrade kehtestamine

Hooldajatoetuse määrade kehtestamine - sisukord
Väljaandja:Raasiku Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:27.05.2016
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 24.05.2016, 2

Hooldajatoetuse määrade kehtestamine

Vastu võetud 16.05.2016 nr 3

Määrus kehtestatakse Raasiku Vallavolikogu 12. aprilli 2016. a määruse nr 7 „Raasiku valla eelarvest makstavate toetuste taotlemise määramise ja maksmise kord“ § 10 lg 1 alusel.

§ 1.  Hooldajatoetuse määrad

  Kehtestada hooldajatoetuse määrad järgmiselt:
 1) 18 aastase ja vanema sügava puudega isiku hooldajale 50 eurot kuus;
 2) 18 aastase ja vanema raske puudega isiku hooldajale 30 eurot kuus;
 3) 3-16 aastase keskmise, raske või sügava puudega lapse hooldajale 50 eurot kuus;
 4) 16-18 aastase raske või sügava puudega lapse hooldajale 50 eurot kuus.

§ 2.  Määruse rakendamine

 (1) Raasiku Vallavalitsuse 17. veebruari 2015. a määrus nr 2 „Hooldajatoetuse määrade kehtestamine“ tunnistatakse kehtetuks.

 (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist. Määrust rakendatakse tagasiulatuvalt 01. maist 2016. a.

Raivo Uukkivi
Vallavanem

Gunnar Nuuma
Vallasekretär