SotsiaalhoolekanneTeenused

Teksti suurus:

Sotsiaalteenuste hindade kehtestamine

Sotsiaalteenuste hindade kehtestamine - sisukord
  Väljaandja:Kohtla Vallavalitsus
  Akti liik:määrus
  Teksti liik:algtekst-terviktekst
  Redaktsiooni jõustumise kp:27.05.2016
  Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
  Avaldamismärge:RT IV, 24.05.2016, 25

  Sotsiaalteenuste hindade kehtestamine

  Vastu võetud 19.05.2016 nr 2

  Määrus kehtestatakse Kohtla valla põhimääruse § 66 lõike 3 punkti 2 , Kohtla Vallavolikogu 04.05.2016 määruse nr 36 “ Kohtla valla sotsiaalteenuste osutamise kord“ § 6 alusel ja Haldusmenetluse seaduse § 64 lg 1 alusel.

  § 1.  Kehtestada Kohtla vallas sotsiaalteenustele järgmised hinnad:

   (1) Saka rahvamajas ja Järve küla noortekeskuses sotsiaalteenusena duširuumi kasutamine 2 (kaks) eurot ühe inimese kohta;

   (2) lapsehoiuteenuse maksimummääraks ühe lapse kohta ühes kalendrikuus 130 (ükssada kolmkümmend) eurot;

   (3) koduteenuse osutamise ühe tunni hinnaks 2 (kaks) eurot ja 50 senti.

  § 2.  Tunnistada kehtetuks Kohtla Vallavalitsuse 05.04.2012 määrus nr 1 „Sotsiaalteenuse hinna kehtestamine“.

  § 3.  Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

  Etti Kagarov
  Vallavanem

  Tiina Albi
  Vallasekretär