Teksti suurus:

Pärnu linna 2017. aasta esimene lisaeelarve

Väljaandja:Pärnu Linnavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst
Jõustumise kp:27.05.2017
Avaldamismärge:RT IV, 24.05.2017, 6

Pärnu linna 2017. aasta esimene lisaeelarve

Vastu võetud 18.05.2017 nr 8

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 1 punkti 1 ja § 38 ning kohaliku omavalitsuse üksuse finantsjuhtimise seaduse § 26 lõike 3 alusel.

§ 1.   Võtta vastu Pärnu linna 2017. aasta esimene lisaeelarve ja muuta Pärnu Linnavolikogu 15. detsembri 2016 määruse nr 27 „Pärnu linna 2017. aasta eelarve“ § 1 lõike 1 punktidega 1-4 kinnitatud lisasid järgmiselt:

  1) koondeelarve lisa 1 kehtestatakse uues redaktsioonis (lisa 1);
2) põhitegevuse tulude eelarve lisa 2 kehtestatakse uues redaktsioonis (lisa 2);
3) põhitegevuse kulude eelarve lisa 3 kehtestatakse uues redaktsioonis (lisa 3);
4) investeerimistegevuse eelarve lisa 4 kehtestatakse uues redaktsioonis (lisa 4).

§ 2.   Määrus jõustub kolmandal päeval pärast avaldamist Riigi Teatajas.

Andrei Korobeinik
Volikogu esimees

Lisa 1 Koondeelarve

Lisa 2 Põhitegevuse tulud

Lisa 3 Põhitegevuse kulud

Lisa 4 Investeerimistegevus

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json