HaridusLasteasutus

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Kulina Lasteaia arengukava kinnitamine

Kulina Lasteaia arengukava kinnitamine - sisukord
Väljaandja:Vinni Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:27.05.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2020
Avaldamismärge:RT IV, 24.05.2018, 53

Kulina Lasteaia arengukava kinnitamine

Vastu võetud 18.05.2018 nr 7

Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 9 1 lg 3 ja Vinni Vallavolikogu 01.03. 2018 otsuse nr 9 „Ülesannete delegeerimine ” p 7 ning Vinni Vallavalitsuse 08.04.2018 määruse nr 5 “ Vinni valla haridusasutuste arengukavade kinnitamise kord “ § 4 lg 1 alusel.

§ 1.   Kulina Lasteaia arengukava kinnitamine

  Kinnitada Kulina Lasteaia arengukava 2018– 2020 (juurde lisatud).

Rauno Võrno
Vallavanem

Vaive Kors
Vallasekretär

Lisa lisa 1

/otsingu_soovitused.json