HaridusKool

Linna ja valla valitsemineValdkondlikud ja muud arengukavad

Teksti suurus:

Parksepa Keskkooli arengukava aastateks 2018-2025 kinnitamine

Parksepa Keskkooli arengukava aastateks 2018-2025 kinnitamine - sisukord
Väljaandja:Võru Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:27.05.2018
Redaktsiooni kehtivuse lõpp:31.12.2025
Avaldamismärge:RT IV, 24.05.2018, 57

Parksepa Keskkooli arengukava aastateks 2018-2025 kinnitamine

Vastu võetud 03.04.2018 nr 5

Määrus kehtestatakse põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 67 lg 2, Võru Vallavolikogu 13.11.2013 määruse nr 1 „Võru valla haridusasutuste arengukava koostamise ja kinnitamise kord“ § 4 lg 3 ja Võru Vallavolikogu haridus-, kultuuri- ja spordikomisjoni 06.03.2018 protokolli nr 5 p 2 alusel.

§ 1.   Arengukava kinnitamine

  Kinnitada Parksepa Keskkooli arengukava aastateks 2018-2025 vastavalt käesoleva määruse lisale.

§ 2.   Määruse jõustumine

  Määrus jõustub kolmanda päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Kalmer Puusepp
vallavanem

Inga Leelanss
vallasekretär

Lisa Parksepa Keskkooli arengukava aastateks 2018-2025

https://www.riigiteataja.ee/otsingu_soovitused.json