ElamumajandusEluruumid

SotsiaalhoolekanneToetused

Teksti suurus:

Eluruumi kulude piirmäärad toimetulekutoetuse määramiseks Jõelähtme vallas

Väljaandja:Jõelähtme Vallavolikogu
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:01.06.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 24.05.2019, 2

Eluruumi kulude piirmäärad toimetulekutoetuse määramiseks Jõelähtme vallas

Vastu võetud 16.05.2019 nr 38
jõustumine 01.06.2019

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 5, sotsiaalseadustiku üldosa seaduse § 15 p 2 ja sotsiaalhoolekande seaduse § 133 lõike 6 alusel.

§ 1.   Toimetulekutoetuse määramisel aluseks võetavad kulud

  Toimetulekutoetuse määramisel võetakse aluseks:
  1) Vabariigi Valitsuse kinnitatud eluruumi sotsiaalselt põhjendatud norm, mis on 18 m² üldpinda iga perekonna liikme ja lisaks 15 m² perekonna kohta;
  2) üksinda elava pensionäri ja/või osalise töövõimega ja/või puuduva töövõimega isiku eluruumi normpinnaks on kuni 51 m²;
  3) eluruumi üldpind, kui tubade arv on võrdne selles eluruumis alaliselt elavate inimeste arvuga.

§ 2.   Eluruumi alaliste kulude piirmäärad

  (1) Toimetulekutoetuse määramisel võetakse arvesse jooksval kuul tasumisele kuuluvad eluruumi alalised kulud järgmiste piirmäärade ulatuses:
  1) tegelik korteriüür või omandiõiguse alusel kasutatava eluruumi majandamiskulud kuni 5,00 eurot eluruumi ruutmeetri kohta kuus;
  2) korterelamu haldamise kulu, sealhulgas remondiga seotud kulu – kuni 5,00 eurot eluruumi ruutmeetri kohta kuus;
  3) korterelamu renoveerimiseks võetud laenu tagasimakse – 5,00 eurot eluruumi ruutmeetri kohta;
  4) veevarustuse ja reovee ärajuhtimise teenuste maksumus – kuni 30,00 eurot ühe isiku kohta kuus;
  5) soojaveevarustuseks tarbitud soojusenergia või kütuse maksumus – kuni 20,00 eurot ühe isiku kohta kuus;
  6) kütteks tarbitud soojusenergia või kütuse maksumus – kuni 5,00 eurot eluruumi ruutmeetri kohta kuus. Juhul kui kuludokumendil kajastub taotlusele järgneva perioodi küttekulu, kompenseeritakse see kuludokumendi esitamisele järgnevatel kuudel vastavalt kehtestatud piirmäärale kuludokumendil näidatud summa kompenseerimiseni või kuni uue kuludokumendi esitamiseni;
  7) elektrienergia tarbimisega seotud kulu – üksi elava isiku või perekonna esimese liikme kohta kuni 50,00 eurot kuus, perekonna iga järgneva liikme kohta kuni 25,00 eurot kuus;
  8) majapidamisgaasi maksumus – üksi elava isiku või perekonna esimese liikme kohta kuni 12,00 eurot kuus, perekonna iga järgneva liikme kohta kuni 8,00 eurot kuus. Balloonigaasi kasutamisel kompenseeritakse kulu vastavalt kehtestatud piirmäärale vajadusel ka kuludokumendi esitamisele järgnevatel kuudel kuludokumendil näidatud summa kompenseerimiseni või kuni uue kuludokumendi esitamiseni;
  9) maamaksukulud, mille arvestamise aluseks on kolmekordne elamualune pind;
  10) hoonekindlustuse kulud – kuni 0,25 eurot ruutmeetri kohta kuus;
  11) olmejäätmete veotasu.

  (2) Eluruumi alaliste kulude hüvitamine toimub teenuse osutaja või kauba müüja poolt väljastatud arvete ja maksekviitungite alusel.

§ 3.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Jõelähtme Vallavolikogu 17.03.2016 määrus nr 76 “Eluruumide alaliste kulude piirmäärade kehtestamine toimetulekutoetuse määramisel”.

  (2) Kehtestada toimetulekutoetuse taotluse vorm (lisa 1) ja taotleja varade loetelu vorm (lisa 2).

  (3) Määrus jõustub 01. juunil 2019.

Väino Haab
vallavolikogu esimees

Lisa 1 Toimetulekutoetuse taotlemise avalduse vorm

Lisa 2 Taotleja varade loetelu vorm

/otsingu_soovitused.json