Linna ja valla valitsemineLinna- ja vallavalitsus, ametiasutus ja nende töökorraldus

Teksti suurus:

Väärteomenetluses Antsla Vallavalitsuse nimel osalevate ametikohtade loetelu

Väljaandja:Antsla Vallavalitsus
Akti liik:määrus
Teksti liik:algtekst-terviktekst
Redaktsiooni jõustumise kp:27.05.2019
Redaktsiooni kehtivuse lõpp: Hetkel kehtiv
Avaldamismärge:RT IV, 24.05.2019, 27

Väärteomenetluses Antsla Vallavalitsuse nimel osalevate ametikohtade loetelu

Vastu võetud 15.05.2019 nr 2

Määrus kehtestatakse väärteomenetluse seadustiku § 9 punkti 2 ning § 10 lõigete 2 ja 3 alusel.

§ 1.   Ametkohtade loetelu kinnitamine

  (1) Kinnitada ametikohad, mida täitvad ametnikud on pädevad osalema väärteomenetluses ja töötlema delikaatseid isikuandmeid Antsla Vallavalitsuse nimel:
  1) majandusnõunik;
  2) vallasekretär.

  (2) Kinnitada a metikohad, mida täitval ametnikul on õigus väärteomenetluses kogutavaid isikuandmeid töödelda:
  1) majandusnõunik;
  2) vallasekretär.

  (3) Kohtuvälise menetleja tegevuse peale esitatud kaebuse lahendaja on vallavanem.

§ 2.   Kohtuvälise menetleja tunnistus ja menetluse dokumendid

  (1) Anda käesoleva määruse § 1 nimetatud ametikohti täitvatele ametnikele nende pädevust tõendavad kohtuvälise menetleja tunnistused.

  (2) Kinnitada väärteomenetlust läbiviiva kohtuvälise menetleja ametniku tunnistuse vorm vastavalt lisale.

§ 3.   Menetlusdokumendid

  Väärtegude menetlemisel juhindutakse justiitsministri 16. juuli 2008 määrusega nr 38 „Kohtuvälise menetluse menetlusdokumentide näidisvormide kehtestamine“ kinnitatud kohtuvälise menetluse menetlusdokumentide näidisvormidest.

§ 4.   Rakendussätted

  (1) Tunnistada kehtetuks Antsla Vallavalitsuse 26.10.2016 määrus nr 5 „Väärteomenetluses kohtuvälise menetlejana osalevate ametikohtade loetelu”.

  (2) Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.

Kurmet Müürsepp
abivallavanem vallavanema ülesannetes

Kersti Käis
vallasekretär

Lisa Antsla Vallavalitsuse kohtuvälise menetleja ametniku tunnistus

/otsingu_soovitused.json